Reklamationer

Vårt garantiavtal GSP-17_2017.1 gäller för aggregat sålda av Carrier AB.

GSP-17_2017.1 finns för nedladdning här: Ladda ner garantiavtalet GSP 17.1

 

Reklamationer

  1. Ladda hem vår reklamationsrapport.
  2. Fyll i reklamationen elektroniskt, reklamationsrapporten ska innehålla obligatorisk information: Företag, Modellbeteckning, Serienummer
  3. Maila reklamationen till vår e-mail, och ni får ett reklamationsnummer tillbaka som ska användas i all korrespondens gällande reklamationen
  4. Beställ reservdel, med reklamationsnummer som referens/märkning.
  5. Utför reparation, dokumentera med bilder innan och efter reparation.
  6. Fyll i kompletterande uppgifter och skicka in reklamationsrapporten till vår mail, bifoga bilder samt samtliga fakturor.

 

Här laddar du hem vår reklamations rapport: Ladda ner  Reklamationsrapport

För att garantianspråk skall godkännas skall fullständigt ifylld reklamationsrapport med reklamationsnummer vara oss tillhanda senast 30 dagar efter det att reparationen är utförd.

 

 

Korrekt ifyllda reklamationer ska skickas in till vår mail: [email protected]

 

OBS! Tänk på att spara utbytt del till att reklamationen är godkänd, då fabriken kan kräva att få denna för analys.