Styr- och övervakningssystem, HVAC

Styr- och övervakningssystem.

 

Carrier erbjuder kompletta styrsystem för komfort- och butikskyla.

 

Aquasmart Evolution

Aquasmart Evolution

Aquasmart Evolution ett avancerat styrsystem som integrerar varmt/kallt vatten från kylaggregat och värmepumpar med inomhusenheter i en kontrollerad miljö. Den enkla, användarvänliga system som kan kontrollera upp till 128 enheter med en kapacitet upp till totalt 500 kW.  

Carrier Heating System Manager (HSM)

Carrier Heating System Manager (HSM)

Carrier har utvecklat ett tillbehör till våra värmepumpar som innebär att samtliga komponenter i fastighetens energisystem kan styras via värmepumpen. Heating System Manager kan styra ex. el- och oljepannor, pumpar, ventiler, fläktar, värmepumpar samt fjärrvärmecentral, och på så vis optimera energiförbrukningen.

Automated Logic

Automated Logic

Automatiserad Logics WebCTRL ® ger dig en fullständig kontroll över driften av din klimatinstallation och kan på så vis optimera även din energibesparing genom exakta och i realtid övervakad data. WebCTRL ®, är vårt webbaserade fastighetsautomation program, ett helt integrerat system med kraftfull rapportering, trendövervakning och schemaläggning av kapacitet, funktioner. Bara WebCTRL två unika verktyg gör det möjligt för d…

Carrier Comfort Network (CCN)

Carrier Comfort Network (CCN)

Carrier erbjuder ett komplett sortiment av produkter nätverket som binder flera fristående produkter tillsammans för en helt integrerad, självjusterande VVS-system.  

Comfortview III

Comfortview III

Den primära Human Interface programvara till Carrier Comfort Network (CCN). Utformad för att köras på vilken dator som helst utilis Microsoft Windows 2000 Professional, XP Professional operativsystem.  

Electronic Thermostats

Electronic Thermostats

Carriers elektroniska termostater är designade för att styra och optimera fan-coils enehet. Finns i två varianter anpassade efter Carriers fläkkonvektorer.

HCB Controller

HCB Controller

HDB Digital Display / Infra-red Controls

Hydronic Fan Coil Communicating Controller (NTC)

Hydronic Fan Coil Communicating Controller (NTC)

Carrier erbjuder marknadens mest sofistiekerade och kompletta kommunikationssystem för fläktkonvektorer.

3V Packaged Control System (VVT)

3V Packaged Control System (VVT)

Detta system är utformad så att en tjänst person eller fastighetsägare att konfigurera och använda den. Flexibel för varje tillämpning, systemet Behåll exakt temperaturkontroll genom att reglera flödet av konditionerad luft in i byggnaden.

Aquasmart New System Manager

Aquasmart New System Manager